НЕАКТИВНА
обява
6,50 лв 23 май, 23:42 ч.

Европейски програми

Европейски програми

Второ преработено и допълнено издание.

Съдържание
ПРЕДГОВОР...................................................................................................5

Програма Фар (Phare) ......................................................................... 7

Национальна програма Фар България - 2002

(Phare National Programme 2002).................................................................. 11

Национална програма Фар България - 2003

(Phare National Programme 2003).................................................................. 19

Програма Фар Трансгранично сътрудничество (Фар ТГС)

(Cross-Border Co-operation Programmes) ......................................................31

Фар програми с много бенефициенти

(Phare Multi-Beneficiary Programmes)............................................................39

Хоризонтална програма за подготовка на страните кандидатки за разширена децентрализация (EDIS) при управлението на

предприсъединителните фондове в България..........................................41

Програма ИСПА (2000-2006 г.) (ISPA).........................................................43

Програма САПАРД (2000-2006 г.) (SAPARD)...............................................49

Програма Сократ II (2000-2006 г.) (Socrates II)...........................................57

Програма Леонардо да Винчи II (2000-2006 г.) (Leonardo da Vinci 11)..........63

Програма Младеж (2000-2006 г.) (Youth).....................................................67

Програма Култура 2000 (2000-2004 г.) (Culture 2000).................................73

Програма Европа (Europe Programme)........................................................75

Програма Медиа Плюс/Медиа Обучение (2001-2005 г.)

(Media Plus/Media-Training)..........................................................................77

Многогодишна програма на Европейската общност за развитие на предприятията и предприемачеството (2001-2005 г.) (Multiannual

programme for enterprises and entrepreneurship, and in particular for SMEs) 81

Галилео (Galileo 2003) (European project for satellite navigation)....................85

Програма за борба с дискриминацията (2001-2006 г.)

(Combating Discrimination)............................................................................87

Програма за борба със социалната изолация (2002-2006 г.)

(Combating Social Exclusion)..........................................................................91

Програма за равнопоставеност на половете (2001-2005 г.)

(Gender Equality)...........................................................................................95

Насърчителни мерки в сферата на заетостта (2001-2005 г.)

(Incentive measures in the field of employment).............................................99

Програма за съдействие от ТАЙЕКС (ТАІЕХ) ........................................103

Програма СИГМА (SIGMA).........................................................................107
Програма 6 областта на общественото здраве (2003-2008 г.)

(Community action in the field of public health)...........................................109

Програма
за действие на Общността за насърчаване на неправителствените
организации, работещи предимно в областта на опазването на околната
среда (2002-2006 г.)

(Environmental protection NCOs)................................................................113

Побратимяване на градове (Town Twinning)...........................................117

Програма
"Европейско цифрово съдържание за глобалната мрежа" (2001-2005 г.)
(eContent)............................................................................121

Програма "План за действие за по-сигурен Интернет"

(2003-2004 г.) (Safer Internet Action Plan - eSafe).......................................125

Програма Фискалис 2007 (2003-2007 г.) (Fiscalis 2007)................ 127

Програма Митници 2007 (2003-2007 г.) (Customs 2007)........................... 129

Проект Жан Моне 2003 (Jean Monnet Project 2003).................................. 131

Програма COST (European Co-operation in the field

of scientific and technical research)..............................................................133

Шеста рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации (2002-2006 г.)

(The Sixth Framework Programme)...............................................................135

Интелигентна енергия - Европа (2003-2006)

(Intelligent Energy - Europe) (2003-2006)..................................................... 153

Програма ИДА II - Обмен на данни межцу администрациите

(2003-2004 г,) (IDA II)........................ iss

Гражданска защита (2000-2004) (Civil Protection).....................................159

Приложения...............................................................................................161

Приключили програми на Европейския съюз............................................161

Фази на включване на страните кандидатки

в текущи общностни програми към 31 декември 2003 г.......................164

Ключови документи по пътя на присъединяването

на България към Европейския съюз............................................................167

Термини от европейските програми......................................................170

Как се разработва предложение за проект -

някои практически съвети......................................................................172

EuropeAid - Как да намерим информация за конкурси

по европейски програми?..........................................................................182

Примерен формуляр за кандидатстване................................................185

*****
Информационният
център на Европейския съюз е създаден през 2001 г. с основна цел да
предоставя информация и знания за Европейския съюз, да стимулира
обществената дискусия за европейската интеграция и да информира
обществеността за предизвикателствата, предимствата и задълженията,
произтичащи от присъединяването на България към Европейския съюз.


Услугите, които Центърът предоставя на своите посетители, включват
безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз и
за отношенията между България и ЕС на английски и български език,
предоставяне на безплатни издания по разнообразни въпроси на
европейската интеграция, поддържане на документационен фонд с основни и
периодични издания на ЕС и др.

Забележка: Неизползвана книга.
Още обяви в Bazar.BG
7 лв
гр. Русе
5 лв
гр. София, Дружба 1
Категории: Детски книжки, Художествена литература, Специализирана литература, Учебници, учебни тетрадки, Ученически пособия, канцеларски материали, Чуждоезиково обучение, речници, Списания и комикси, Българска литература, Езотерика, Други
Тагове: европейски, европейски програми, европейски държави, европейски програми за финансиране, европейски сеизмологичен център, европейски столици, европейски съд по правата на човека, европейски формат на автобиография, програма фар, технологично развитие, книга общественото, бордер, технологично развитие на българия, сигма българия
Обявата не е активна. Намери други обяви в Книги, канцеларски материали -> Енциклопедии, справочници в гр. София
гр. София
 
Обратно към обявата