300 лв 23 авг, 19:23 ч.

ДЖАНТИ ЗА ТРАКТОРИ И ГУМИ

Състояние Ново

РУСКИ ТУРСКИ ИНДИЙСКИ ГУМИ за ТРАКТОРИ – СЕЛСКОСТОПАНСКИ ГУМИ
ЕООД ,Стара Загора, Безплатна Доставка и Безплатен монтаж, гаранция 1 година. Видовете гуми и цените
с ДДС се променят, актуална информация - 0889947557

http://www.selskostopanskigumi.com/

РУСКИ
ГУМИ 8.25-15 РУСКИ

ГУМИ 8 плата -130 лв. с ДДС

ГУМИ 8.25-15 РУСКИ ГУМИ 12 плата -186 лв. с ДДС

ГУМИ 8.25-15 РУСКИ ГУМИ 14 плата -197 лв. с ДДС

ГУМИ 10.0/75-15.3 РУСКИ ГУМИ 12 плата -127 лв. с ДДС

ГУМИ 11.5/80-15.3 РУСКИ ГУМИ 18 плата -156 лв. с ДДС

ГУМИ 12.5/80-15.3 РУСКИ ГУМИ 16 плата -186 лв. с ДДС

ГУМИ 6.50-16 РУСКИ

ГУМИ 6,50-16 ... - 94лв. с ДДС

ГУМИ 9.00-16 РУСКИ ГУМИ 9,00-16 ... -149 лв. с ДДС

ГУМИ 12.00-16
РУСКИ ГУМИ 12,00-16 ... -178 лв. с ДДС

ГУМИ 6,50-20 РУСКИ
ГУМИ 6.50-20 ... -125 лв. с ДДС

ГУМИ 7,50-20 РУСКИ
ГУМИ 7.50-20 ... -128 лв. с ДДС

ГУМИ 8,30-20 РУСКИ
ГУМИ 8.30-20 ... -155 лв. с ДДС

ГУМИ 9.00-20 РУСКИ
ГУМИ 9,00-20 ... -155 лв. с ДДС

ГУМИ 11.2-20 РУСКИ
ГУМИ 11,2-20 ... -216 лв. с ДДС

ГУМИ 13.6R 20 РУСКИ
ГУМИ 13,6R 20 ...-380 лв с ДДС

ГУМИ 13.6-20 РУСКИ ГУМИ 13,6-20 ... -328 лв с ДДС ГУМИ 16/70-20 РУСКИ ГУМИ ...
-448 лв с ДДС

ГУМИ 360/70R24 РУСКИ ГУМИ... -428лв с ДДС
ГУМИ 380/70R24 РУСКИ ГУМИ 13.6/R24 -495 лв с ДДС
ГУМИ 14.9R24 РУСКИ ГУМИ 14,9R24... -508 лв с ДДС
ГУМИ 380/85R24 РУСКИ ГУМИ -553 лв с ДДС
ГУМИ 420/70R24 РУСКИ ГУМИ ... -565 лв с ДДС

ГУМИ 18.4-24 РУСКИ ГУМИ 18,4-24... -668 лв сДДС
ГУМИ 21.3-24 РУСКИ ГУМИ 21,3-24 ... -680 лв с ДДС

ГУМИ 21.3R24 РУСКИ ГУМИ- 756 лв с ДДС

ГУМИ 21.3R24 РУСКИ ГУМИ КАМА ... - 830 лв с ДДС ГУМИ 23.1R26 РУСКИ ГУМИ ... -1324 лв с ДДС
ГУМИ 28.1R26 РУСКИ ГУМИ 28,1R26 ..-1430 лв с ДДС

ГУМИ 28LR26
РУСКИ ГУМИ ... -1803 лв с ДДС

ГУМИ 540/65R28 РУСКИ ГУМИ ... -770 лв с ДДС
ГУМИ 480/70R30 РУСКИ ГУМИ
19.5LR30
.-870 лв с ДДС

ГУМИ 9.5-32
РУСКИ ГУМИ 9,5-32 ...
-28
9 лв с ДДС
ГУМИ 9.5
R32 РУСКИ ГУМИ 9,5R32 ...
328 лв с ДДС

ГУМИ 13.6-38 РУСКИ ГУМИ 13,6-38 ... -400 лв с ДДС ГУМИ 15.5R38 РУСКИ ГУМИ КАМА -630 лв с ДДС
ГУМИ 15.5R38 РУСКИ ГУМИ 15,5R38 -498 лв с ДДС
ГУМИ 15.5-38 РУСКИ ГУМИ.. 15.5-38 ... -465 лв с ДДС
ГУМИ 16.9R38 РУСКИ ГУМИ 16,9R38... -
794 лв с ДДС
ГУМИ 18.4R38 РУСКИГУМИ 18,4R38 ...-1040 лв с ДДС

ГУМИ 18.4-38 РУСКИ
ГУМИ 18.4-38 . -
826 лв с ДДС
ГУМИ 650/65R38 РУСКИ ГУМИ ... -1430 лв с ДДС
ГУМИ 710/70R38 РУСКИ -1867 лв с ДДС

ГУМИ 710/70R42 РУСКИ ГУМИ ... -2188 лв с ДДС
ГУМИ 9.5-42 РУСКИ ГУМИ 9,5-42 ... -410 лв с ДДС И ДРУГИ РАЗМЕРИ
Видовете гуми и цени се променят, актуална информация-0889947557

РУСКИ- /Р/, ТУРСКИ -/Т/, ИНДИЙСКИ -/И/ и други.
---20 ЦОЛА-- Диагонални ГУМИ 6,50-20
ГУМИ 6.50-20 |Р 94лв|, ГУМИ 7,50-20 ГУМИ 7.50-20|Р128
лв|, ГУМИ 8,3-20 ГУМИ 8.3-20 |Р155 лв|, ГУМИ 9,00-20 ГУМИ 9.00-20 |Р160 лв|, ГУМИ9,50-20ГУМИ
9.50-20 |Р190 лв|, ГУМИ 13,6-20 ГУМИ 13.6-20 |Р328 лв|, ГУМИ 11,2-20 ГУМИ 11.2-20 |Р210лв|,
ГУМИ 16/70-20 ГУМ16-70-20 |Р570лв| -- Радиални ГУМИ 260/70R20 |Т265 лв|,ГУМИ280/70R20 |Т275 лв|, ГУМИ 280/85R20 ГУМИ
11.2R20 ГУМИ 11,2R20 |Т310 лв|, ГУМИ 300/70R20 ГУМИ 9.5R20 ГУМИ 9.5R20 |Т308лв|, ГУМИ 320/70R20 |Т358 лв|, ГУМИ
360/70R20 |Т480лв|, ГУМИ 380/70R20 ГУМИ 13.6R20 ГУМИ
13,6R20 |Т 545лв|, ГУМИ 320/85R20 ГУМИ 12.4R20 |Т 390лв| --24 ЦОЛА Диагонални ГУМИ
8.3-24 ГУМИ |И182 лв| ГУМИ
9.5-24 |Т206 лв| ГУМИ 11.2-24 ГУМИ 11,2-24 238 лв|, ГУМИ 12.4-24 ГУМИ 12,4-24 |И280 лв|, ГУМИ
13.6-24 ГУМИ 13,6-24 |Т360лв|, ГУМИ 14.9-24 ГУМИ 14,9-24 | Т400лв Р 490 лв|, ГУМИ
18.4-24 ГУМИ 18,4-24 |Р 701 лв| --- Радиални ГУМИ 280/85R24 ГУМИ 11.2R24 ГУМИ11,2R24 |Т 368 лв|, ГУМИ 320/85R24 ГУМИ 12.4R24 | ГУМИ 12,4R24 |Т440 лв|, ГУМИ340/85R24 ГУМИ360/70R24 |Р 444 лв Т 458 лв |, ГУМИ 13.6R24 ГУМИ 13,6R24 |Т530лв.И440лв|, ГУМИ
380/70R24 |Т545 лв.Р530 лв|, ГУМИ
420/70R24 ГУМИ 16.9R24 ГУМИ 16.9R24 |Т640лв Р 590лв|,
ГУМИ 420/85R24 |Т740 лв|, ГУМИ 480/70R24 |Т900лв|, ГУМИ 540/65R24 |Т 0100 лв|

---26 ЦОЛА Диагонални ГУМИ 13.6-26 ГУМИ 13,6-26 | И 460 лв Т 425лв|, ГУМИ 14.9-26
ГУМИ
14,9-26 |Т434лв|, ГУМИ 18.4-26 ГУМИ 18,4-26 | Т605лв|, ГУМИ 23.1-26 ГУМИ 23,1-26 |Р 1390лв Т 1305лв|, --- Радиални ГУМИ 480/70R26
|Т 922лв|, ГУМИ 620/75R26 ГУМИ 23.1R26 ГУМИ 23,1R26|Р1320лв|

---28 ЦОЛА Диагонални ГУМИ 8.3-28 ГУМИ 8,3-28 |И240лв|, ГУМИ 11,2-28 ГУМИ 11.2-28 |И 863 лвТ300 лв|, ГУМИ 12,4-28
ГУМИ 12.4-28 | Т -330 лв|, ГУМИ
13,6-28 ГУМИ 13.6-28 | Т400лв|, ГУМИ 14,9-28 ГУМИ 14.9-28
| Т460лв|, ГУМИ 16,9-28 ГУМИ 16.9-28 |Т-545 лв, И530лв|, --- Радиални ГУМИ 280/85R28 ГУМИ 11.2R28 ГУМИ 11,2R28 |Т405лв|, ГУМИ 320/85R28
ГУМИ 12,4R28 ГУМИ 12.4R28 |Т 460лв|, ГУМИ 340/85R28
ГУМИ 13,6R28 ГУМИ 13.6R28 |Т543лв|, ГУМИ 360/70R28
|Т525лв|, ГУМИ 380/70R28
|Т590лв|, ГУМИ 380/85R28
ГУМИ 14,9R28 ГУМИ 14.9R28 |Т650лв|, ГУМИ420/70R28 ГУМИ |Т700лв|, ГУМИ 420/85R28 ГУМИ 16,9R28 ГУМИ 16.9R28 |Т790лв|, ГУМИ 440/65R28 |Т700лв|, ГУМИ
480/65R28 |Т 790лв|, ГУМИ 480/70R28 ГУМИ |Т910лв|, ГУМИ 540/65R28 |Т1000лв|

---30 ЦОЛА Диагонални ГУМИ 14.9-30 ГУМИ 14,9-30
|Т490лв|, ГУМИ 16.9-30 ГУМИ 16,9-30 |Т560лв|, ГУМИ 18.4-30 ГУМИ 18,4-30 |Т680лв| -- Радиални ГУМИ 380/85R30 ГУМИ 14.9R30 ГУМИ 14,9R30 |590лв|, ГУМИ 420/70R30 |Т 710лв|, ГУМИ 420/85R30 ГУМИ 16.9R30 ГУМИ 16,9R30|Т840лв|, ГУМИ 460/85R30 ГУМИ
18.4R30 ГУМИ 18,4R30 |Т980лв| , ГУМИ480/70R30 |Т1020лв|, ГУМИ 540/65R30 |Т1090лв|, ГУМИ 600/70R30 |Т1680лв| ---32 ЦОЛА Диагонални ГУМИ 8.3-32 ГУМИ 8,3-32 |Т210лв|, ГУМИ 9.5-32 ГУМИ 9,5-32 |Т290лв Р287лв|, ГУМИ 12.4-32
ГУМИ 12,4-32 |Т370лв| -- Радиални ГУМИ 210/95R32 ГУМИ 8.3R32 |Т352лв|, 9.5R32 |Р316лв|, ГУМИ 230/95R32 |Т433лв| ,
ГУМИ 270/95R32 ГУМИ 11.2R32 |Т570лв| ,
320/85R32 ГУМИ
12.4R32 |Т 690лв|, ГУМИ 650/75R32 ГУМИ 24.5R32 |Т2100лв Р1750лв|, 800/65R32 ГУМИ 30.5LR32 |Т1714лв| --34 ЦОЛА Диагонални ГУМИ 16.9-34 |Т640 лв|, ГУМИ 18.4-34 |И 506лв Т 715лв|, Радиални ГУМИ 320/85R34| ,ГУМИ 380/70R34 |,| ГУМИ 420/85R34
ГУМИ 16.9R34 - Т 940 лв ,ГУМИ 480/70R34 ГУМИ |Т - 1100 лв|, ГУМИ 540/65R34 ГУМИ 620/75R34 ГУМИ 600/65R34 | 2280лв|

---36 ЦОЛА Диагонални ГУМИ 9.5-36 | И 320 лв|, ГУМИ 12.4-36
|Т430 лв| ГУМИ 13.6-36
| Т 440 лв| Радиални ГУМИ 230/95R36 ГУМИ 9.5R36 |Т750 лв|, ГУМИ
270/95R36 ГУМИ 11.2R36 |820 лв|, ГУМИ 320/85R36 ГУМИ 12.4R36 |Т-620 лв|, ГУМИ 340/85R36 ГУМИ 13.6R36 | Т640лв|, ГУМИ 350/90R36

---38 ЦОЛА Диагонални ГУМИ 13.6-38 ГУМИ 13,6-38 |Р 380 лв|, ГУМИ 15.5-38 ГУМИ 15,5-38 |Р455лв|, ГУМИ 16.9-38 ГУМИ 16,9-38 |Р 715лв | ГУМИ 18.4-38 ГУМИ 18,4-38 |Р 826лв | ГУМИ 20.8-38 ГУМИ
20,8-38 | Т 1090 лв|, Радиални ГУМИ 340/85R38 ГУМИ 13.6R38 |Т 670
лв| ГУМИ 420/85R38|Р1000 лв| , ГУМИ 16.9R38 |Т820лв Р780лв| ГУМИ 460/85R38 ГУМИ 18.4R38 |Т 1030лв Р 920 лв| ГУМИ 480/70R38 |Т1200лв|, ГУМИ 520/85R38 ГУМИ 20.8R38 |Т1460лв|, ГУМИ 540/65R38 |1424лв|, ГУМИ 580/70R38 |1600лв|, ГУМИ 600/65R38
|Т 1440лв|, ГУМИ 650/65R38|Т 1982лв Р1436лв|, ГУМИ 580/70R38
|Т 1500лв|, ГУМИ 710/70R38 |Т 2590лв Р1867лв

--40 ЦОЛА Диагонални ГУМИ 8.25-40 ГУМИ 8,25-40 |230 лв| Радиални ГУМИ 340/85R40

-42 ЦОЛА Диагонални ГУМИ
9.5-42
|Р410лв|, Радиални ГУМИ 300/85R42 ГУМИ 9.5R42
ГУМИ 270/95R42 ГУМИ
11.2R42 | 955лв|, ГУМИ 480/80R42 1505лв ГУМИ 520/85R42
ГУМИ 20.8R42
|Т1700лв Р1620 лв| ГУМИ 580/70R42
ГУМИ
650/65R42 | таурус 3520 лв| ГУМИ 710/70R42 |Р2160лв| ГУМИ 620/70R42 таурус3200лв, ГУМИ 900/50R42 ГУМИ 710/75R42 и други

-46 ЦОЛА Радиални ГУМИ 270/95R46 ГУМИ 11.2R46 ГУМИ
300/95R46 ГУМИ 12.4R46
| Т770 лв таурус
1250 лв| ГУМИ 320/90R46 ГУМИ 12.4R46 ГУМИ 340/85R46 ГУМИ
13.6R46 | Т1003лв ГУМИ 520/85R46

-48 ЦОЛА Диагонални ГУМИ Радиални ГУМИ 270/75R48 ГУМИ 270/95R48 ГУМИ 11.2R48 |Т-780лв , TAURUS- 920 лв| ГУМИ 340/85R48 ГУМИ 13.6R48 – 980лв

-54 ЦОЛА Радиални ГУМИ 320/105R54

Видовете гуми и цени с ДДС се променят, актуална
информация-0889947557


http://www.selskostopanskigumi.com/


Vasil Georgiev
В Bazar.BG от 22 февруари 2014
38 обяви на потребителя
гр. Стара Загора, Кольо Ганчев
Виж на картата
Видяно: 55 пъти
Още обяви в Bazar.BG
320 лв
гр. Пазарджик
300 лв
гр. Плевен
300 лв
гр. Смолян, Долно Райково
300 лв
гр. Разград
300 лв
гр. Пловдив
300 лв
гр. Пловдив
280 лв
гр. Добрич, м-т Газибаба
300 лв
гр. Враца, Център
300 лв
Категории: Индустриална техника
Тагове: джанти, джанти за трактори, джанти втора употреба, джанти размери, джанти цени
гр. Стара Загора, Кольо Ганчев
 
Още подобни обяви от Кольо Ганчев, гр. Стара Загора
Обратно към обявата